OBCHODNÍ PODMÍNKY KOSMETIKAPLETI.CZ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kosmetikapleti.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Provozovatelem eshopu je Jana Hrubá, IČ: 06720927, Požárnická 51, Rudolfov - Hůry.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem, možnostmi platby a dopravy, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Storno objednávky je možné provést prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

PŘI OBJEDNÁVCE NAD 1 500 KČ - DOPRAVA ZDARMA!


CENY


Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou konečné. Veškeré objednávky zboží zasíláme pouze po celém území České republiky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vyplněním registračního formuláře, či objednávky v rámci internetového obchodu Obuvtabor.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Tento souhlas může kdykoliv odvolat a má právo k nahlédnutí veškerých informací, které provozovateli poskytl při objednávce.

VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů.
Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

EXPEDIČNÍ LHŮTA

Zboží odesíláme v den připsání peněz na účet. V případě výběru platba dobírkou zasíláme do 48hodin od potvrzené objednávky z naší strany.

Při platbě převodem expedujeme v den připsání částky na náš účet.Na platbu čekáme 10 dnů, pak objednávku stornujeme, pokud se nedomluvíme jinak.

FORMA ZÁSILKY

Odesíláme pouze prostřednictvím České pošty nebo kurýrem - prostřednictvím PPL.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky.

Jsou-li zjištěny zjevné vady výrobku, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí výrobku, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě výrobek nepřevzít.
Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Podmínkou kladného vyřízení takové reklamace je však doložení záznamu o poškození výrobku při dopravě, podepsané dopravcem.
Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@kosmetikapleti.cz.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetí.

Při převzetí zboží kupující obdrží fakturu/ daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list .

Při nepřevzetí zboží kupujícím bude požadováno zaplacení za dopravu nebo poštovné. V případě nezaplacení může být tato částka vymáhána.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.

Pokud se tak rozhodne, musí být zboží vráceno v originálním obalu a musí být vráceno včetně všech dokumentů a faktury doporučenou zásilkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty).

Doporučujeme zboží pojistit. Zboží musí být odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Čtrnáctidenní lhůta začíná dnem, následujícím po převzetí zboží.

Prodávajícím bude zboží překontrolováno a při splnění všech výše uvedených podmínek vám bude vyplacena částka za zboží převodem na účet a to nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy (§ 53 odst. 10 OZ). V případě, že se rozhodnete pro další nákup, částka za vrácené zboží je započtena proti novému nákupu.

ZÁRUKA A REKLAMACE

Standardní záruční doba je 24 měsíců a vztahuje se na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s článkem Postup při reklamaci internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

Dodavatel zboží je zároveň provozovatel eshopu kosmetikapleti.cz

A. V případě vzniku sporu mezi Kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a dodavatelem, vyplývajícího z užívání eshopu, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s dodavatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

B. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle §20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u dodavatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

C. Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s dodavatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/index_en.htm.

D. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s dodavatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb a zboží eshopu dodavatele, poskytovaných dodavatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Kupujícími a Obchodníky vyplývající z Kupních smluv uzavřených prostřednictvím eshopu; i takový spor může být ve smyslu čl.5.5. řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Kupujícíl vůči dodavateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti dodavatele.


OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prodávající se zavazuje respektovat vaše soukromí a zaručuje, že všechna vámi poskytnutá data bude používat pouze pro svou potřebu, s vaším souhlasem, a že je v žádné podobě neposkytne třetí osobě s výjimkou případů dopravy výrobků na adresu kupujícího. Prohlašujeme, že dodržujeme ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující má možnost svůj souhlas s používáním poskytnutých dat kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě prodávající data o kupujícím zlikviduje.Provádíme kosmetické služby v Českých Budějovicích, náš kosmetický salon provádí kosmetické ošetření pleti, úprava obočí, čištění ultrazvukovou špachtlí, tonizace, diamantová mikrodermabraze, enzymatický peeling, sonoforeza, fotonová terapie, vitaminový fluid, omlazující kolagenová maska, plazmové toky, iontová mezoterapie, galvanická žehlička, radiofrekvence. Kontaktujte nás, rádi vám nabídneme kosmetické ošetření pro váš typ pleti.
Chci zasílat email novinky